Nu blir det Uytzet/Uitzet!

Min mission att föra liv i mer eller mindre utdöda belgiska ölstilar går vidare. Idag har jag varit  i Uppsala och brygggt en Uytzet//Uitzet tillsammans med bryggeriet Jackdaw. Detta  är en ölstil som fått namnet av att man traditionellt ‘ställde ut’ en tredjedel av vörten för att sedermera återföra den. Historiskt sett kunde man även få dennaölsstil i tre olika varianter (enkel, dubbel och tripel). Numer har, denna näst intill bortglömda ölstil, endast en produkt på marknaden som håller namnet vid liv. 

  
Produkten heter Uitzet 1730 och bryggdes ursprunglingen av Brouwerij Paeleman från Wetteren men har under senare år hållt vid liv av Van Steenberge. Dock har det senare bryggeriet frångått de gamla tillverkningsmetoderna och som ni kan se längst ner i detta inlägg är det högst förståeligt! Halm, trärör och ett antikt tillvägagångssätt är inget som varken lockar eller finns på ett modernt storbryggeri.

  
Tack och lov är detta inget som hindrar Jackdaw utan det snarare triggar dem och även om vi också har manipulerat receptet något så har vi försökt i bästa mån att hålla oss till dettta 219 år gamla dokument. Dagen har varit fantastisk, bryggningen har gått väldigt bra och nu är det bara att hålla tummarna samt vänta.

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe


Brouwwijze van de Uytzet in 1798 (vertaling uit het Frans)Hur man brygger UYTZET anno  1798 (översättning från franska)Na van te voren een grote kuip met water te hebben gevuld, die we zullen noemen kuip A, en na het vuur te hebben ontstoken onder de ketel, die ook enige vaten water bevat.

Först fyller man en stor behållare – kallas hädanefter för behållare A – med vatten och man börjar elda under kokkärlet, som också innehåller några fat vatten.

1. Men bedekt de dubbele bodem van de maischkuip met stro, minstens een duim hoog, en men legt er drie of vier roerstokken op, op gelijke afstand van elkaar.

1. Man täcker mäskkärlets dubbla botten med hö, minst en tum hög, och lägger 3 eller 4 omrörare ovanpå, med lika mellanrum.

2. Men spreidt hierover het mout uit.

2. Häröver sprider man ut malten.

3. Via een houten buis, die door de dubbele bodem gaat, giet er men zes emmers kokend water uit de ketel bij.

3. Genom ett trärör, som går igenom kärlets dubbelbotten, häller man över 6 hinkar kokande vatten från kokkärlet.

4. Hierna op dezelfde wijze 9, 12, 15 – 20 emmers koud water, genomen uit kuip A; dan een emmer kokend water; eerst weer 9, 12, 15 20 emmers koud water, en zo afwisselend warm en koud water in dezelfde verhouding van 1 tot 9, 12 – 15 enzovoort, afhankelijk van hoe warm het weer is, tot aan de hoeveelheid van 9 à 10 vaten.

4. Efter detta på samma sätt 9, 12, 15-20 hinkar kallt vatten, från behållare A, sedan 1 hink kokande vatten, igen 9, 12, 15-20 hinkar kallt vatten, och så avväxlande varmt och kallt vatten i samma förhållande från 1 till 9, 12-15 osv, beroende på hur varmt det är, tills man uppnår 9 till 10 fat.

5. Men mengt heel rustig de mout met het water, totdat het mout helemaal nat is.

5. Man blandar mycket lugnt malten med vattnet, tills malten är helt blöt.

6. Men giet eerst dit water over, en men houdt het apart in kuip A, om klein bier van te maken. Onze brouwers noemen dit ‘de slyme’.

6. Man häller först av detta vatten, och man behåller det separat i behållare A, för att göra ”klein bier”. Våra bryggare kallar detta ”de slyme”.

7. In de maischkuip giet men 16 of 17 vaten kokend water uit de ketel.

7. I mäskkärlet häller man nu 16 eller 17 fat kokande vatten från kokkärlet.

8. Nu de ketel leeg is, laat men hierin de slyme koken.

8. Nu när kokkärlet är tomt låter man koka ”slymen” i den.

9. Intussen roert men krachtig en met tussenpozen de meel en men mengt deze zorgvuldig met het water, minstens een uur lang; zodanig dat het mout, dat we vanaf nu last noemen, volmaakt nat is en zoveel mogelijk geweekt en vloeibaar.

9. Under tiden rör man kraftigt och med uppehåll runt mjölet och blandar detta omsorgsfullt med vattnet, under minst en timme, så länge att malten, som vi från och med nu kallar för ”last” har blivit fulländat blött och så mycket som möjligt blötlagd och flytande.

10. Nu de last is uitgespreid over de dubbele bodem, haalt men de houten tap weg en laat men de kuip leeglopen. De vloeistof loopt in de opvangkuip; in het Vlaams noemt men dit ‘stuykwater’, in het Frans ‘les métiers’.

10. Nu när ”lasten” har spridits över dubbelbotten tar man bort trätappen och låter mäskkärlet tömmas. Vätskan rinner ur i samlingskärlet, på nederländska kallas det för ”stuykwater”, på franska ”les métiers”.

11. Men giet dit, nog warm, in kuip A op 25 à 30 pond hop, en laat dit trekken.

11. Man häller detta, fortfarande varmt, i behållare A, på 25 à 30 pond humle, och låter detta dra.

12. De kokende slyme giet men op de last, die nu voor de derde keer nat wordt gemaakt.

12. Den kokande ”slymen” häller man nu över lasten, som i och med detta blötas för tredje gången.

13. Men laat deze samen goed nat worden.

13. Man låter allt detta bli ordentligt blött.

14. De last ligt weer op de dubbele bodem, men onttrekt de slyme, die men onmiddellijk laat trekken met 8 à 10 pond hop in kuip A, zoals de Uytzet bij punt 11.

14. ”Lasten” ligger återigen på dubbelbotten, man tar bort  ”slymen” som man omedelbart låter dras med 8 till 10 pond humle i behållare A, som med Uytzet i punkt 11.

15. Nu de slyme bij punt 12 uit de ketel is gegoten, vult men deze snel met het aftreksel uit punt 11, met andere woorden de vloeistof uit punt 10, ofwel het stuykwater en de hop uit punt 11 samen.

15. Nu när ”slymen” enligt punkt 12 har hällts ur kokärlet, fyller man detta snabbt med lagen ur punkt 11, med andra ord vätskan från punkt 10, eller stuykwater med humlen ihop ur punkt 11.

16. Men zet het vuur onder de ketel hoger en men laat het aftreksel uit punt 11 acht à negen uur koken.

16. Man höjer värmen under kokkärlet och låter lagen ur punkt 11 koka under 8 till 9 timmar.

17. Is de uytzet eenmaal in de koelbak gedaan, dan vult men de ketel met de slyme en de bijbehorende hop (uit punt 14).

17. När väl uytzet har hällts över i kylkärlet fyller man kokkärlet med slymen och den tillhörande humlen från punkt 14.

18. Men kookt deze ook acht à negen uur, en men behandelt deze verder op dezelfde manier als het uytzet.

18. Man kokar även detta 8 till 9 timmar, och behandlar vidare på samma sätt som uytzet.

19. Is de uytzet genoeg gekoeld, afhankelijk van de temperatuur van de atmosfeer, dan laat men deze in een grote kuip lopen, genaamd B.

19. När väl uytzet har kylts ner tillräckligt, beroende på omgivningens temperatur, låter man denne rinna över i en stor behållare, behållare B.

20. Naast kuip B is de geilkuip, een hoge en in verhouding minder brede kuip waarin men zes pond gist aanbrengt en drie emmers van hetzelfde bier, min of meer lauw afhankelijk van de warmte van de atmosfeer. Is de vergisting begonnen, dan doet men er nog twee emmers bier bij en zo verder tot twee of drie vaten, afhankelijk van de grootte van de kuip. Wanneer deze hoeveelheid zodanig gist dat er op verschillende plekken op het oppervlak van de kuip spleten van schuim ontstaan, dat schuimkoppen bezwijken onder hun eigen gewicht, of dat het bier over de rand van de kuip dreigt te lopen, dan haalt men er een goede hoeveelheid uit die men giet in de grote kuip A, op in twee kuipen, en in de plaats ervan doet men er bier bij dat nog niet gistte (uit punt 19). Deze handeling herhaalt men totdat al het primaire bier of het uytzet deze tumultueuze gisting hebben ondergaan. (NB men houdt een zekere hoeveelheid Uytzet gistend in de gijlkuip, om later het klein bier aan toe te voegen. Dit restje bier noemt men ‘pied de levain’.)

20. Bredvid behållare B finns jäskärlet, en hög och i förhållande mindre bred behållare där man häller i 1 sex pond jäst och tre hinkar av samma öl, mer eller mindre ljummet beroende på hur varmt det är. Har förjäsningen påbörjats häller man i ytterligare 2 hinkar öl och så vidare till 2 eller 3 fat, beroende på hur stort kärlet är. När denna mängd har börjat jäsa så pass att det på olika ställen på behållarens yta uppstår sprickor i skummet, att skumhuvuden kollapsar under sin egen vikt, eller om det finns risk att ölen svämmar över, så tar men ur en bra mängd och häller den i stora behållaren A, på i 2 behållare, och i stället så häller man i öl som inte jäst än (från punkt 19). Detta förfarande upprepar men till all primäröl eller uytzet har undergått denna tumultartade jäsningen. (OBS Man behåller en viss mängd uytzet jäsande i jäskaret, för att senare tillsätta klein bier. Denna lilla rest kallar man för ”pied de levain”).

21. Is deze gisting afgelopen, dan mengt men de bovendrijvende gist weer met het bier en begint men met het kuipen.

21. När denna jästning har avslutats blandar men den jäst som ligger överst på nytt med ölet och påbörjar man ”het kuipen”

22. De gisting, die men nu secondaire gisting noemt, begint opnieuw in de vaten, en men houdt haar in gang door ze af en toe bij te vullen. Dus zodra de uytzet zijn schuim heeft uitgeworpen, geheel versmolten in bier, dan doet men dit opnieuw in de vaten. Ongeveer twee uur later is het gist gevormd en komt weer naar buiten vermengd met een beetje schuim. Wanneer men ziet dat het gist in de vaten inzakt, schuimt men de teilen af, en scheidt zo het gist van het bier afkomstig van het smelten van het schuim, waarmee men nogmaals de vaten vult. Men herhaalt dit vijf tot zes keer, waarbij de gist iedere keer inzakt.

22..Jäsningen – som man nu kallar för sekundär jäsning – påbörjas igen, och man håller den i gång genom att fylla på den då och då. Så fort uytzet alltså har trängt upp dess skum, helt upplöst i ölet, så sätter man till detta på nytt i faten. Ungefär 2 timmar senare har jästen etablerat sig och kommer upp igen, blandat med lite skum. När man ser att jästen i faten sjunker ihop så skummar man av faten, och skiljer på så sätt jästen från ölet som härstammar från skumsmältningen, med vilket man fyller faten igen.  Man upprepar detta fem till 6 gånger, varpå jästen sjunker ihop varje gång.

23. Is dit vullen verschillende keren gebeurd, dan dicht men de vaten, gewoonlijk 36 uur nadat het bier in de vaten is gedaan, op voorwaarde dat het bier goed rustig is of dan de secondaire vergisting goed rustig is geworden.

23. Har detta fatfyllande gjorts åtskilliga gånger tätar man faten, vanligtvis 36 timmar efter att ölet har hällts på fat, på villkor att ölet är riktigt lugnt eller att den sekundära jäsningen har lugnat ner sig ordentligt.

24. Men verzorgt en bevordert de gisting van het kleine bier door het beetje bij beetje toe te voegen aan het ‘pied de levain’ [het overgebleven gistende uytzet, zie de noot bij punt 20]

24. Man tar hand om och främjar jäsningen av ”klein bier” genom att lite i taget tillsätta den till ”pied de levain” (den överblivna jäsande uytzet från punkt 20).

25. Men moet het bier bewaren in koude, droge, goed schone en geluchte kelders, waar er geen zonnestralen bij kunnen komen.

25.Denna öl ska bevaras i kalla, torra, mycket rena och luftiga källare, där inga solstrålar når in.

Nu hebben we de belangrijkste regels gezien waar men op moet letten om dit goede en gezonde bier te verkrijgen, dat meerdere jaren bewaard kan worden, zelfs op vat en in flessen nog langer.

Detta var de viktigaste riktlinjerna man ska ta i akt för att åstadkomma denna goda och hälsosamma ölen, som kan lagras i flera år, även på fat och ännu längre på flaskor.

Uit: P.E. Wauters, Dissertation sur la bière appellée Uytzet, Gent 1798.

Svensk översättning: An Delanghe 

Annonser

Profet i sin egen hemstad…

…är det svårt att bli sägs det men om en vecka ska jag ge det ett försök. Trots att jag inte bott i Tranås på 22 år är det min fördelse- och uppväxtort och självklart ligger den mig fortfarande varmt om hjärtat. Till min stora glädje har jag blivit inbjuden av en fantastisk delikatessbutik som har bett mig att sprida det belgiska ordet!  


Självklart kommer min belgiska nektar att kombineras med butikens utsökta utbud av godsaker. Om någon är sugen äger denna provning rum på onsdag nästa vecka (den 13:e september) med start klockan 19 och mer information samt anmälan sker här

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe

St Bernadus Abt Special Edition 2017

Varje år sedan 2012 har det Watoubelagda bryggeriet St Bernad släppt sin mäktigaste brygd på dekorerade magnumflaskor. Så även i år och nu har den släppts i Belgien och förhoppningsvis får vi se den även i Sverige! 

Årets butelj har smyckats av den franske konstnären Bernard (sic!) Pra och i ett surrealistiskt kollage a la Archimboldo har Bernard återskapat konstnären Van Gogh. Det är första gången jag stöter på Bernards konst men jag fann den väldigt underhållande men då är jag ett gammalt Dalifan.

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe 

Södvik Säsong inpå kroppen.

I torsdags körde jag premiär på årets version av Södvik Säsong och ni var många som kom förbi och provade den, bedömde den och hyllade den. Det tackar jag för och det värmde! Kvällen till ära var jag prydd i en t-shirt föreställande årets etikett.

 
Det visade sig att flertalet av torsdagskvällens gäster var intresserade av att förvärva en likadan tröja och det är klart vi ska trycka upp fler för de som vill! Min fråga till er som inte var där eller möjligen missade detta samt er som läser mina små alster om även ni är intresserade? 
 
Priset på t-shirten uppgår till 295:- plus eventuell frakt om man inte har möjlighet att hämta upp den på exempelvis en Skrubbetorsdag. Vid intresse ber jag er skicka namn och storlek till jens.skrubbe@gmail.com

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe 

Systemsläpp i regnet…

Om några minuter är det dags för ytterligare ett av alla Systembolagets otaliga småsläpp och för första gången på mycket länge finns det inte en enda ‘äkta’ belgisk öl. Anmärkningsvärt och lite tråkigt men ha förtröstan.

  
Tre av produkterna från dagens släpp är nämligen bryggda på hyrbryggeriet Proef i Belgien och signerade en av världens största öldesigners, Mikkel Borg Bjergsø. I en aldrig sinande ström dyker det ständigt upp nya produkter från denna maltdrivna Duracellkanin och hans varumärke Mikkeller. Man kan tycka vad man vill om denna ölentreprenör men jag imponeras av hans energi, idéspruteri och verkställande av dessa. Att sedan sy ihop detta med ett familjeliv kräver en tetrisexpertis av sällan skådat slag och en professorsgrad i livspussleri.

Nåväl, av de tre produkter som landar på hyllan strax är två av dem i det syrliga registret och de kommer från Mikkellers Spontanserie som nu är uppe i hela 76 brygder. Dels är det en lambic smaksatt med litchi som går under namnet Mikkeller Spontanlychee och dels är det en blåbärsspäckad lambic vid namn Mikkeller Spontanblueberry.

Sist av dessa tre är den elfte versionen av Mikkeller K:rlek och som vanligt har den förtjusande Sara Nilsson formgivit etiketten. I år har denna öl fått en maltbas av Maris Otter och humlats med Simcoe samt Citra. En väsentlig skillnad från de fem tidigare åren denna produkt funnits på marknaden är att i år kommer det bara en variant.

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe

Nu kommer hösten…

…och imorgon kör jag min första officiella arbetsdag efter semestern. Dock har jag hunnit med att tjuvjobba lite och framför allt har jag börjat beställa lite öl som jag kommer att serverera på jobbet under den kommande årstiden. Även om det bara är en bråkdel av vad som komma skall ser det redan väldigt lovande ut!

  Till exempel verkar det som jag kommer över de två ölen jag skrev om nyligen samt en massa annat smått och gott från det fascinerande och alltid experimentlystna Alvinne. Jag tror till och med att jag kopplar något från dem redan denna termins första Skrubbetorsdag

 
Redan nästa torsdag, den 24:e augusti, står det klart att jag kommer att köra urpremiär för årets variant av Södvik Säsong som även i år är ekologisk och som för övrigt keggades idag. Som vanligt är det lite pirrigt men framför allt sjukt spännande att se hur den smakar i år. 

 Det vankas även en ny batch av ytterligare en öl som jag delvis ligger bakom. Tidigt under hösten och kanske redan tills nästa torsdag kommer jag glädjande nog kunna koppla Gröndals Grisette igen och även den har gått och blivit ekologisk. Fantastiskt!

   

Jag har även fått möjlighet att köpa något fat av den krikonspäckade Quetsche Tilquin Draft Version som även den kommer att kopplas redan i augusti plus att jag har fat från Rodenbach på ingång vilket borde glädja alla älskare av de syrliga brygderna.

  

Äntligen kommer vi även få in det unga bryggeriet Siphon och deras eleganta ölportfölj. Trots att de bara har varit igång lite drygt ett år känns det som om de har hittat rätt och skaffat sig en plats i Belgiens väl tilltagna öldjungel.

  

Slutligen förväntar jag mig även nyheter från Het Nest, White Pony, De la Senne och mot slutet av hösten eller i början av vintern har jag fått löfte om att Duvel Barrel Aged kommer. Jag är tämligen säker på att det kommer dyka in än mer saker under resans gång men nu har ni åtminstone fått en försmak av vad som komma skall…

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe
  

Två nyheter som lockar!

En av mästarna när det kommer till syrlig öl har under de närmaste dagarna släppt två produkter som kittlar min ticknerv. Det är det innovativa och uppfinningsrika Alvinne som åter igen bryter för dem ny mark.

Den första av dessa nyheter är en blandprodukt de gjort med det oerhört kompetenta bryggeriet Hair of the Dog som är beläget i Portland. Eftersom båda bryggerierna har öl döpta efter Fred/Freddy beslöt de sig för att mixa dessa två. Resultatet blev Fred meets Freddy och jag är väldigt nyfiken hur den amerikanska Barley Winen gifter sig med den belgiska Oud Bruinen.

Brygd nummer två är möjligen än mer intressant! I detta fall har Alvinne försökt sig på att blanda en Gueuzeliknande produkt. Alvinne har lagrat två ‘lambicer’ bestående av 40% vete i tre år respektive 22 månader. Dessa har sedermera blandats och dettaa syrliga experiment har fått namnet Morpheus Vintage Sour Blend. Jag hoppas verkligen att jag kommer över åtminstone någon av dessa skönheter.

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe 

Lambiclotteri som hjälper unga hemlösa!

Facebookgruppen Lambic.Info använder sig av ett annorlunda välgörenhetsgrepp när de använder just Lambic för att hjälpa unga hemlösa via organisationen New Avenues for Youth. Gruppen har på olika sätt stött denna organisation under ett flertal år men 2017 har höjt ribban något genom att lotta ut exklusiva lådor med unika buteljer Lambic.  
Det går till på följande sätt. För varje 10 dollar man skänker till New Avenues får man en lott och på den har man chansen att vinna en av följande lådor:

Låda 1Cantillon Jean Chris Nomad

Låda 2 The Geuze Society – Geuze van ‘t Kasteel

Låda 3Zenne y Frontera Box Set (Zenne + 2 flaskor sherry)

  
Låda 4 – Bokkereyder Averell (Moscatelfatslagrad)

Bokkereyder William (Portfatslagrad)

Bokkereyder Jack (Cognacfatslagrad)

Bokkereyder Joe (Maderiafatslagrad)

Bokkereyder Dalton Cuvée (Superunik blandning av 40% Averell, 20% William, 20% Jack och 20% Joe)

Låda 5Le Chat Rebelle Lambic Cider

– Le Chat Rebelle Gueuze

– Le Chat Rebelle White Wine Grape Lambic

Låda 6Tilquin Mure, 75cl

– Tilquin Squared (Batch 1), 75cl

– Tilquin Gueuze, 75cl

– Tilquin Quetsche, 75cl

– Tilquin Rullquin, 75cl

Låda 7Bokkereyder Abrikoos

– Bokkereyder Oscar 1

– 50n4e batch 2

  
Låda 8 2004 Boon Framboise

– 2004 Boon Oude Geuze Mariage Parfait

– 2006 De Cam Oude Geuze

– 2007 Oud Beersel Oude Geuze Vieille

Låda 9Mystery Box*

Om man önskar delta i denna häftiga utlottning gör man följande:

1) Gör en donation (minst 10 dollar) på denna länk 

2) I “This donation is in tribute to: “ rutan skriver man “Lambic”.

3) Gå vidare till nästa sida och fyll i namn och kontaktinformation.

4) Fullfölj donationen genom att välja betalningsmetod. 

5) Mejla slutligen en kopia av kvittot till: newavenues@lambic.info

Denna välgörhetsgärning stänger den 12:e augusti klockan 23 och dragningen sker online på Lambic.Info den 17:e augusti

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe

*Mystery Box kommer att läggas till om Lambic.Info lyckas nå 10000 dollar. 

 

Höstens första släpp!

Om lite drygt ett dygn är det dags för den kommande höstens första släpp på Systembolaget och inte mindre än fyra produkter kommer från mitt lilla Belgien.Till stor del är detta ett släpp som glädjer alla syraälskare och surskallar. Som till exempel Hof ten Dormaal Kriek vilket är en utmärkt körsbärssuris med väl tilltagen syra. Denna ‘bastard’ bryggd och macererad utanför Payottenland är ändock en suverän produkt väl värd ett köp.

Brygd nummer två är inte helt obekant för oss svenskar (exempelvis Belgoklubbens medlemmar). Denna blonda syrling är en potent rackare med bra tryck i bitarna som trots eller möjligen tack vare det är snyggt balanserad.Sist ut bland de genuina belgarna är även den en fruktsyrling och den enda äkta lambicen i detta släpp. Åter igen får vi stifta bekantskap med Pierre Tilquins Oude Quetsche Tilquin som är smaksatt med ljuvliga krikon från Namur. 

Den sista produkt i detta svep är en blandlandsbelgare signerad Omnipollo och Mikkeller bryggd på belgiska hyrbryggeriet Proef. Detta är något så ovanligt som en Grisette vilket är en ölstil som togs fram till de vallonska gruvarbetarna. Om jag inte är missinformerad är även denna öl komponerad av respektive bryggeris etikettdesigners (Karl Grandin/Omnipollo och Keith Shore/Mikkeller) och burkutsmyckningen är utformad av Henok Fentie samt Mikkel Borg Bjergsø. 

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe 

Schwosch…

…sa det, sen var det tomt! För lite drygt 40 minuter sen släppte Cantillon de två olika välgörenhetsölen jag skrev om för ett par veckor sen.

  
Jag trodde möjligen att jag skulle ha en chans när jag försökte komma över La Vie est Solidaire efter 33 minuter men icke. Cantillons server var (som vanligt när de släpper öl) hårt belastad och när jag väl kom fram var det slut. Efter att ha synat tråden på Facebook hävdar vissa att ölen tog slut på 3 minuter. Helt otroligt! Jag får hoppas på bättre lycka nästa gång…

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe