Rosa Merckx 

Om jag förstått det hela rätt fyller en bryggarikon och en bryggarpionjär år idag. Eftersom det florerar olika uppgifter om hur många år personen i fråga blir låter jag mig nöjas med att detta föredöme blir 90+ vilket får betraktas som en aktningsvärd ålder i en hård profession.

  
Låt mig få presentera och gratulera Rosa Merckx. Denna galanta kvinna var Belgiens första kvinnliga bryggmästare och styrde Liefmans under 35 år mellan 1972 och 2007 när Duvel/Moortgat tog över. Emellertid har hon inte släppt sitt skötebarn helt utan hon besöker bryggeriet alla dagar hon har möjlighet.

  
Rosa startade sin 61 år långa karriär på bryggeriet som sekreterare 1946 och trots allt som hänt under dessa år har hon alltid varit trogen sin kära Liefmans. I takt med att åren gick jobbade hon upp sig och när Liefmans bryggmästare hastigt gick bort 1972 var det ingen som kunde jobbet bättre eller visste mer än Rosa så jobbet gick till henne, detta trots att hon inte var utbildad bryggare. Rosa lever efter devisen:

”Lyssna inte på vad männen säger utan gör som de gör…”

Det skulle visa sig fungera väldigt bra och i mer än tre decennier styrde alltså  Rosa detta Oud Bruin-producerande bryggeri i Oudenaarde.

  
Nu för tiden pryder Rosas siluett den relativt nya produkten Liefmans Fruitesse och hon har haft ett finger med i spelet redan från de första fruktvarianterna av Liefmans. Trots detta är Rosas egen favorit bland de egna produkterna den högt ansedda Liefmans Goudenband och likt många belgare menar hon att hennes goda vigör och hälsa beror på att hon dricker lite öl varje dag. 

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe