Bryggeriboom!

Belgien är inget undantag i världen när det kommer till tillväxten av bryggerier. Jag kan konstatera att siffrorna ser mycket lovande ut och att sedan jag sist pratade bryggeriantal för två och ett halvt år har Belgien fått ytterligare 171 nya!

 Nu kan mitt lilla Belgien stoltsera med hela 434 bryggerier vilket är den största siffran sedan 1958. Nu såg det förvisso lite annorlunda ut på 50-talet och även om företeelsen med ‘spökbryggerier’ inte är ny så är andelen betydligt högre idag. För närvarande har Belgien 257 fysiska bryggerier samt 171 bierfirmas (dvs bryggare utan bryggerier) och 6 lambicblandare.
  

Emellertid har antalet fysiska bryggerier (89) ökat mer än antalet ‘spökbryggerier’ (80) sedan mitt inlägg från 2015 vilket är glädjande med tanke på den ständigt pågående debatten i Belgien om ‘spökbryggeriers’ vara eller icke vara. Hur som helst är jag både förhoppningsfull samt tämligen säker på att denna ökning kommer att fortgå..

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe

Bryggeriantal

Utan att snöa in på för mycket siffror i ett ämne som i stort bara ÄR siffror ska jag göra mitt bästa.

20121117-171041.jpg
Om man flyttar sig till år 1910 så ser vi den absoluta höjdpunkten i antal bryggerier i Belgien. Detta lilla land kan stoltsera med inte mindre än 3349 stycken. Otroligt.
Sedan kom först världskriget och sedan kommer Adolf…

20121117-215016.jpg
Samma år som Björn Borg föds finns det 500 bryggerier i Belgien. Med tanke på det kvinnliga tennisundret i Belgien har kopplingen en relevans. Men bryggerimässigt är det en katstrof i danande. Nedgången fortsätter, lagerölen tar plats, storkoncerner bildas, ekonomi blir viktigare än allt och gamla anrika bryggare packar ihop. 1993 når man den absoluta botten när man studsar på 106 bryggerier.

20121117-215813.jpg
Här ser vi en vändpunkt, inte bara i Belgien, utan runt om på vår jord. Micro, pico och nanobryggerier börja poppa upp som svampar. Den senaste uppdaterade siffran på antal bryggerier är 164 och den ökar. Därtill ska man lägga det som belgarna kallar ”bierfirmas” som är bryggare utan bryggerier. En uppskattning är att vi landar på 220-230 olika öltillverkare med dem. Sedan har vi Proef som är en enigma i sig…
…vi låter den ‘gordiska knuten’ vara till en annan kväll.

Tack för uppmärksamheten/
Jens Skrubbe