PR-film

En av årets varmaste och finaste dagar har jag tillbringat i en studio. Så kan det vara. Jag och min ‘hovfilmare’ Rekan har filmat mig när jag presenterar Belgoklubbens höstlåda.

  
Efter några timmars uppställande av stativ, kameror och mikrofoner samt riktande av desamma var det dags att filma. Eftersom jag är något manusfientlig improviserade jag efter bästa förmåga. Resultatet blev att vi fick köra en del omtagningar men jag hoppas att det låter mer genuint och uppriktigt.

  
Nu återstår redigering och klippning innan vi får se det slutgiltiga resultatet. Jag återkommer när det är dags för premiär…

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe