Ytterligare bombdåd i Bryssel!!

Denna morgonen vet inga gränser av hopplöshet! Nu nås jag av uppgifter att ytterligare en (?) bomb har detonerat i en tunnelbana i cetrala Bryssel…

  
Här är uppgifterna ännu mer knapphändiga än föregående attack men stationen som utsatts heter Maelbeek och ligger lite norr om centrum. Några uppgifter om döda eller skadade har inte rapporterats.

Tack för uppmärksamheten/

Jens Skrubbe